• Modernizacja Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (w trakcie realizacji) – insp. nadzoru
 • Modernizacja i przebudowa Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (w trakcie realizacji)– inwestor zastępczy
 • Rozbudowa i modernizacja siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie – inwestor zastępczy
 • Budowa Hipermarketu TESCO w Płońsku – inspektor nadzoru
 • Budowa szpitala w Pułtusku – inwestor zastępczy
 • Rozbudowa i modernizacja budynków sądów w Ciechanowie i Pułtusku – inspektor nadzoru
 • Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego w Warszawie – inwestor zastępczy
 • Przebudowa Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie – inspektor nadzoru
 • Przebudowa dworców kolejowych w Działdowie, Modlinie, i Radziwiłłowie – inspektor nadzoru
 • Nadzór nad budową hali magazynowej wyrobów mleczarskich BEL Polska sp. z o.o. w Chorzelach – inspektor nadzoru
 • Budowa fabryki ekranów plazmowych i telewizorów LG Electronics Sp. z o.o. w Mławie – inżynier kontraktu;
 • Budowa fabryki papieru Delitissue w Ciechanowie – inżynier kontraktu;
 • Modernizacja Szpitala Bródnowskiego w Warszawie – Inwestor Zastępczy
 • Rozbudowa Zakładu LG Electronics w Mławie – nadzór inwestorski;
 • Modernizacja i rozbudowa zakładów Drobiowych „ILCZAK” w Mławie – nadzór inwestorski;
 • Rewitalizacja Rynku wraz z budynkiem Ratusza w Przasnyszu – inspektor nadzoru
 • Modernizacja mleczarni w Ciechanowie – nadzór inwestorski
 • Budowa Zakładu AGDAR w Bocheńcu – nadzór inwestorski
 • Budowa (w trakcie realizacji) zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Kłobuckiej w Warszawie – 6 budynków – Inspektor Nadzoru
 • Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych z pełną infrastrukturą w Warszawie w rejonie ul. Żółwiej i Brązowniczej – Inwestor Zastępczy
 • Budowa osiedla mieszkaniowego Piaski w Legionowie – Inwestor Zastępczy